• American
  • Viet Nam
Loading...

GYK Co., Ltd

Peel Tiger Prawn

  • không phải thả thức ăn, chỉ sử dụng các chế phẩm sinh học để quản lý môi trường ao nuôi, không gây ô nhiểm môi trường, vì thế tôm sạch hoàn toàn và cho giá trị dinh dưỡng cao. Được cấp đông IQF và đóng gói theo yêu cầu của khách hàng.
  • Shrimp:  With the advantage of sea-salted water in southern Vietnam, especially in the Mekong Delta, there are many natural and bi-natural farms growing black tiger and vanamae.  Our main product are raw and cooked (hoso, hlso, PTO, PD, PUD) and those of value-added include shrimp spring roll, breaded butterfly shrimp, sushi black tiger, ect… Tôm sinh thái: Với lợi thế rừng ngập mặn tại Miền Nam Việt Nam, đặc biệt là ở tỉnh Cà Mau. Tôm giống được thả xuống các đầm vuông dưới tán lá rừng và sống tự nhiên,

Product code:

Contact

Share

  • Chia sẻ qua viber bài: Peel Tiger Prawn
  • Chia sẻ qua reddit bài:Peel Tiger Prawn

relative products

product categories

Loading...

hot products